HAKKIMIZDA

2018 yılında kurulan (Cimedya Bilgi Sistemleri Rek. ve Tic. A.Ş.) şirketimiz ile, birbirinden değerli birçok projeyi hayata geçirdik.

www.mobbingtesti.com projemiz ile dünya ve Türkiye'de bir ilk olarak yapay zekayı hukuk sistemimize entegre ettik.

www.ikincielmezat.com projemiz yine aktif olarak çalışan önemli bir online mezat platformu.

www.onubanasor.com projemiz, online organizasyon ve rehber platformu olarak tasarlandı. Tüm festival, fuar, kongre gibi etkinlik taleplerine cevap verebiliyor. Dinamik ve kolay arayüzü ile 7 den 70'e kullanım kolaylığı sağlayan, renkli ve eğlenceli yapısı ile bu alanda büyük bir fark yaratacağına inanıyoruz. Sizleride bu etkinlikleri deneyimlemeniz için etkinliklerimize bekliyoruz.

Tüm soru görüş ve önerileriniz için; 0532 212 40 66 - 0312 909 32 40 numaralı telefonlardan veya info@cimedya.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Cimedya Bilgi Sistemleri Reklam ve Ticaret A. Ş. (“Şirket”) ile www.onubanasor.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden uzmanlara soru sorup cevap almak, online organizasyonlara ücretli (site üzerinden bilet satın almak) ve ücretsiz katılma, bilgi alma ve online etkinliklerde sağlanacak kazanımlardan faydalanabilmek ve ödül oyunlarına katılabilme amacıyla akdedilmektedir. Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Soru cevap hizmetinden ve online organizasyonlar üzerindeki opsiyonlardan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle siteye erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.
3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
3.4 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.
3.5 Kullanıcı, Siteyi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Siteye ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
3.6 Siteye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek site yöneticisi yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
3.7 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Site’nin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3.8 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
3.9 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
3.10 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.
3.11 Ücretli organizasyonlarda, organizasyon şartlarının tamamlanması, organizasyonu yapan firmaya aittir. Şirket bu alanda yalnızca aracı altyapı platformu olarak yer almaktadır. Şirket teknik altyapı dışında sorumluluk kabul etmez.
3.12 Ücretli organizasyonlarda, organizasyon katılımcılarından doğacak sorunlarda Şirket sorumlu tutulamaz. Tüm yayın ve organizasyon akış sorumululuğu www.onubanasor.com platformu üzerinde, organizasyon yapan firmaya aittir.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Şirket aracılık hizmeti vermesi sebebi ile aldığı komisyon oranında KDV ve diğer vergilerinden sorumludur. Kalan tüm sorumluluk ve vergi yükümlülükleri kullanıcıya (satıcı - organizasyon yapan firma) aittir.
4.2 Online organizasyonlarda yer alacak standlardan satılan ürünlerin karşılığında fatura verilecek ise, kullanıcı (satıcı) tarafından kesilecek ve ürün ile birlikte teslim edilecektir. Şirket hiç bir satış konusunda taraf değildir, yasal ve mali yükümlülüğü yoktur.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı sitede yayınlanan müzayedeler deki ürünlerin kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanınmamaktadır.
5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site de yayınlanan bilgileri kopyalama, sosyal medyada bilgilerini paylaşama, kendine ait ürün olduğunu belirttip satışını yapma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

6.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
6.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
6.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
6.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olacaktır. Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.
6.5 Kullanıcı’nın hesabının açılması durumunda 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.
6.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.
6.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

7.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
7.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
7.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
7.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.


GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Web sitemizde verilen tüm servisler ve hizmetler, Cimedya Bilgi Sistemleri Reklam ve Ticaret A. Ş. firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi,vs..) sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni organizasyonlar hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir.
Sitemiz üzerinden e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Sitemiz, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Sitemizin kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@ikincielmezat.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Cimedya Bilgi Sistemleri Reklam ve Ticaret A.Ş.
Adres: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. A Blok A 9 Koç İkiz Kuleler Çankaya / Ankara
Eposta: info@cimedya.com
Tel: 0312 909 32 40


İPTAL ve İADE KOŞULLARI


TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları bilet, stand paketi, adına ayrılmış web sitesi, satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Satın alınan her bilet, stand paketi, adına ayrılmış web sitesi 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
4.Satın alınan bilet, stand paketi, adına ayrılmış web sitesinin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
5.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
6.Alıcının üyeliği, site yöneticisi tarafından iptal edilir.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
7.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir.

ALICININ HİZMETİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
8.Alıcı, sözleşme konusu hizmeti kontrol etmek zorundadır. İtiraz edilmeyen hizmetin, eksiksiz olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra hizmetin telif haklarını özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet ile birlikte, kesilmiş ise Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:
9. Alıcının, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içerisinde geçerli bir sebep göstermek koşulu ile (hizmetin farklı olması, hizmetin site üzerindeki açıklamaları ile tutarsız olması, ürünün yasal yönden sıkıntılı oluşturabilecek durumda olması, ürünün sağlık sorunlarına yol açma ihtimalinin bulunması) OnuBanaSor yönetimine (ARACI) bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla ARACI’ya iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında ARACI’nın ve SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET: Cimedya Bilgi Sistemleri Reklam ve Ticaret A.Ş.
ADRES: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. A Blok A 9 Koç İkiz Kuleler Çankaya / Ankara
EPOSTA: info@cimedya.com
TEL: 0312 909 32 40
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
10.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI'ya aittir.
11.Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, telefon veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
12. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
13.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
14.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde hizmeti iade almakla yükümlüdür.
15.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı süresi içinde malın veya hizmetin usulüne uygun kulanılması ve hizmetin değerini düşürecek bir kusur oluşmadan iade etmek ister ise, ALICI sorumlu değildir.
16.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

ÖDEME
17.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Cimedya Bilgi Sistemleri Reklam ve Ticaret A.Ş. firmasının QNB Finansbank Enpara hesabımıza, TR 74 0011 1000 0000 0100 0334 33 iban numaralı, (TL) olarak ödemenizi yapabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)

6698 Sayılı KVK Kanunu Yasal Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Cimedya Bilgi Sistemleri Reklam ve Tic. A.Ş.’den almış olduğunuz hizmetler kapsamında kişisel verileriniz, Firmamızın Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verileriniz, sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; site üzerinden yapacağınız alış veriş işlemlerinde kullanılmak için alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz yalnızca sitemiz üzerinden toplanarak, ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.
Ayrıca, Web sitemizin kullanımı (tarama) aracılığıyla bir araya getirilen bilgileriniz toplanır ve işleme tabi tutulur. Bu bilgiler, ziyaretçi kimliği (ID), ziyaret tarih ve saati, kullandığınız tarayıcı tipi, İnternet Protokol Adresi (IP adresi) ve ziyaret edilen sayfaların yanı sıra Web sitemizden indirdiğiniz dosya türü ile ilgili verileri de içerebilir. Bu veriler, çerez (cookie – metin dosyası) kullanımı esnasında elde edilebilir. Çerez dosyası, bir Web sitesi yazılımı uygulaması tarafından oluşturulan ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler giriş kodu, parola ve tercihler de dâhil olmak üzere bir dizi bilgiler içerebilir. Çerezlerin kullanımı, tarama tercihlerinizin kaydını tutarak, sizlere daha hızlı ve daha fazla kişiselleştirilmiş hizmetler sunar.
İnternet tarayıcınız, tanımlama bilgilerini (çerezleri) otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmış olabilir. Sabit diskinize gönderilen tüm çerez dosyaları hakkında bilgi sağlamak için İnternet tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Çerez dosyalarının reddedilmesi için internet tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz, böylece geçmiş uygulamalarınızı, Web sitemizde azaltabilir ya da bazı bölümlere erişimi önleyebilirsiniz. Ayrıca, önerilen içerik ve hizmetlerimizi geliştirmek için veya istatistiksel amaçlı kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere firmamızca aktarılabilecektir.

KVKK’ nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız:

KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’ nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Üçüncü taraf web sitelerine linkler (bağlantılar)

Web sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez. Herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce bu sitelerin her birinin gizlilik politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Feragat:

Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Cimedya Bilgi Sistemleri Rek. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Cimedya Bilgi Sistemleri Rek. ve Tic. A.Ş. hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek duymaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.
Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Cimedya Bilgi Sistemleri Rek. ve Tic. A.Ş. çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Cimedya Bilgi Sistemleri Rek. ve Tic. A.Ş.’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm bilgileri, sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Cimedya Bilgi Sistemleri A.Ş.’ye ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
Bu web sitesinde adı geçen tüm sorular ve cevap algoritmaları ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin www.onubanasor.com web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.
Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Yasal Uyarı metni esas olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.
Web sitemize erişerek, yukarıda açıklandığı gibi, veri toplama ve işleme faaliyetlerimizi kabul etmiş ve onaylamış olmaktasınız.


WEB SİTESİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. İş bu sözleşme, bir tarafta tebligat adresi Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 2 / A Kat: 3 D. 9 Çankaya - Ankara olan Cimedya Bilgi Sistemleri Rek. ve Tic. A. Ş. (Platform Sahibi olarak geçecek, CİMEDYA olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ödemesini tamamlayan kullanıcı arasında, aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılan Web Sitesi Satış Sözleşmesi’dir.

2. CİMEDYA bünyesindeki onubanasor.com platformunun üzerinde yer alan web sitesi satış sözleşmesin de belirtilen şartlara uymayı taahhüt eden Müşteri talebi, PLATFORM SAHİBİ tarafından aşağıda belirtilen sözleşme şartları çerçevesinde kabul edilmiştir.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1- PLATFORM SAHİBİ tarafından Müşteriye, websitesi alanına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hizmet ve opsiyonlar sunulmuştur.

Tek Sayfalık Web Sitesi Ücreti: 1 Yıllık, 1.499 TL'dir (KDV Dahil)

Web Sitesi Fonksiyonları :

o Logo (.png veya .jpg)
o Tanıtım Metni (Maksimum 600 Karakter)
o Mesai Saat Bilgisi
o Katalog (Maksimum 10 mb ve .pdf formatın da olmak zorunda)
o Banner Web (1106 x 300px) Mobil (360 x 300px) (.jpg)
o Kayan Yazı
o 40 Adet Resim (241 x 241px .jpg)
o Satış Kanalları Bilgisi (Tercihli, Maksimum 3 adet)
o Kampanya Bilgi Kutusu
o Canlı Yayın Katılım Bloğu (Müşteri canlı yayın hesabına anlık link verilir)
o YouTube Tanıtım Videosu (maksimum 5 Adet)
o İndirim Oyunu (%10 Sabittir)
o Sipariş Formu
o Ödeme Bilgi Bloğu
o QR Kod
o İnstagram Hediye Çeki
o Firma Web, Adres, Telefon Bilgileri
o Sosyal Medya Hesapları Linkleri (Maksimum 5 Adet)
o Google Maps Kroki Bloğu
o Memnuniyet Anketi
o Reklam Banner Bloğu
o Whatsapp İletişim Butonu
o 1 Adet 1 Yıllık Alan Adı (Dönemsel ve Kampanya Dahilinde Olabilir, Kampanya Bilgileri https://www.onubanasor.com/websitesi/ adresinde görüntülenmektedir)
Örn: https://www.onubanasor.com/altinpaket/

2- MÜŞTERİ, tek sayfalık web sitesini yukarı da belirtilen şartlar da onaylayarak aldığını ve Web Sitesi Satış Sözleşmesi ve eklerinde yazılı hususları ve yükümlülükleri peşinen kabul eder.

3- MÜŞTERİ kendi iradesi ile sistemden ayrılmayı tercih etmesi durumunda ödemiş olduğu ücret, hizmetin peşinen verilmesi sebebi ile iade edilmez. Web sitesi dinamik ve anlık yayınlanmaktadır. Ödeme yapıldığı an sistem de sayfa oluşturularak hizmet verilmiş olur.

4- MÜŞTERİ Websitesinde sergileyeceği ürün ve hizmetlerin hiçbir biçimde T.C. Yasalarına aykırı unsurlar taşımadığı garantisini verir. Bütün sorumluluğun tamamıyla kendisinde olduğunu beyan eder. Platform Sahibi bu maddeye aykırı durumlar için dava edilemez, davada taraf olamaz, kesilebilecek cezalardan muaf tutulacaktır. Müşteri olarak sistemde yer alacak kişiler yasal olarak aranan şahıslar olamaz.

5- MÜŞTERİ, sanal platformda teşhir ettiği ürünlerin patent, lisans ve marka hakkı dâhil olmak üzere her türlü fikri ve sınaî hakların mülkiyetinin kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, söz konusu ürünler ile ilgili 3. şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden PLATFORM SAHİBİ sorumlu değildir. Bu başvuru ve tazminat taleplerinden Müşteri sorumludur.

6- MÜŞTERİ, Sistem den herhangi bir nedenden dolayı ayrılması durumun da iptal koşullarını ve sitesinin platform üzerinden kaldırılmasını, iş bu sözleşmede belirlenen şartlarda kabul ettiğini beyan eder.

7- İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda münhasıran Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- Tarafların sözleşmede tebligat adreslerine yapılan tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde hüküm ifade etmeyecektir.

9- İşbu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, taraflar arasında akit serbestliği ve irade özerkliği içerisinde tanzim edilmiştir.