Atölye Paketleri
Adı Soyadı / Kurum Adı
Adı Soyadı / Kurum Adı
Kısa Biyografi - Giriş kısmı: Biyografinin ilk kısmı olan giriş kısmında, biyografisi yazılacak bireyin doğumundan doğmuş olduğu yere kadar temel bilgilere yer verilmektedir. Kişinin ebeveynleri, soy ağacı ve etrafı hakkındaki bilgilere değinilmektedir.

Gelişme kısmı: Alakalı kişinin çocukluk senelerinden eğitim- öğretim senelerine dek olan bilgilere gelişme bölümünde yer verilmekte. Gelişme kısmı ayrıca, okul senelerindeki başarılardan, özel yaşamdaki arkadaşlıklarından ve zaman içerisinde oturmaya başlanan kişilikten söz edilmektedir.

Sonuç kısmı: Biyografinin son bölümü olan sonuç kısmı, bireyin iş yaşamını ve özel yaşamını içermektedir. Kariyer, evlilik ve benzeri konular burada anlatılmaktadır. İş yerinde olan başarılara değinilir. Bireyin toplumdaki sosyal durumuna dikkat çekilir.www.websitesi.com
Blog Yazıları
Konferans / Eğitim Başlığı
Konferans Konusu Bilgilendirme Yazısı - Konferansta sözlerin dilbilgisi kurallarına uygun olarak düzenlenmesi, savruk sözlerden kaçınılması gerekir. Sözlerin, açık, anlam ve kavramları en iyi şekilde yansıtacak nitelikte olmasına çok önem verilmelidir.

Bir konferansın süresi bir saati geçmemelidir. Gereğinden fazla uzatılan konferanslar, dinleyenlerin ilgisini dağıtır, onlara usanç verir. Yersiz ve taşkın el ve kol hareketleri, mimik tavırlar, çalımlar (jestler) konuşmanın değerini düşürür.

Bu tür konuşmalarda ses tonunun ayarı da çok önemlidir. Seslerin anlamsız ve biçimsiz yükseltilip alçaltılmaları, hecelerin uzatılıp kısaltılmaları konuşmanın ahengini bozacağı gibi, tekdüzen (monoton) konuşmalar da dinleyicilere usanç verir.

Konuşma türü olarak konferansın en başat ve belirleyici özelliği, öğretici olması, duygusal ve coşkulu bir ton taşımamasıdır. Ağırbaşlı, belirli bir amaca yöneliktir konferans.
Katılımcılarımıza
Dijital Katılımcı Belgesi
Verilecektir.
İletişim Formu
Gönder
Adı Soyadı
Kurum Adı
Kısa Biyografi - Giriş kısmı: Biyografinin ilk kısmı olan giriş kısmında, biyografisi yazılacak bireyin doğumundan doğmuş olduğu yere kadar remel bilgilere yer verilmektedir. Kişinin ebeveynleri, soy ağacı ve etrafı hakkındaki bilgilere değinilmektedir.

Gelişme kısmı: Alakalı kişinin çocukluk senelerinden eğitim- öğretim senelerine dek olan bilgilere gelişme bölümünde yer verilmekte. Gelişme kısmı ayrıca, okul senelerindeki başarılardan, özel yaşamdaki arkadaşlıklarından ve zaman içerisinde oturmaya başlanan kişilikten söz edilmektedir.

Sonuç kısmı: Biyografinin son bölümü olan sonuç kısmı, bireyin iş yaşamını ve özel yaşamını içermektedir. Kariyer, evlilik ve benzeri konular burada anlatılmaktadır. İş yerinde olan başarılara değinilir. Bireyin toplumdaki sosyal durumuna dikkat çekilir.www.websitesi.com
Blog Yazıları
Konferans / Eğitim
Başlığı
Konferans Konusu Bilgilendirme Yazısı - Konferansta sözlerin dilbilgisi kurallarına uygun olarak düzenlenmesi, savruk sözlerden kaçınılması gerekir. Sözlerin, açık, anlam ve kavramları en iyi şekilde yansıtacak nitelikte olmasına çok önem verilmelidir.

Bir konferansın süresi bir saati geçmemelidir. Gereğinden fazla uzatılan konferanslar, dinleyenlerin ilgisini dağıtır, onlara usanç verir. Yersiz ve taşkın el ve kol hareketleri, mimik tavırlar, çalımlar (jestler) konuşmanın değerini düşürür.

Bu tür konuşmalarda ses tonunun ayarı da çok önemlidir. Seslerin anlamsız ve biçimsiz yükseltilip alçaltılmaları, hecelerin uzatılıp kısaltılmaları konuşmanın ahengini bozacağı gibi, tekdüzen (monoton) konuşmalar da dinleyicilere usanç verir.

Konuşma türü olarak konferansın en başat ve belirleyici özelliği, öğretici olması, duygusal ve coşkulu bir ton taşımamasıdır. Ağırbaşlı, belirli bir amaca yöneliktir konferans.
Katılımcılarımıza
Dijital Katılımcı Belgesi
Verilecektir.
Sponsor
İletişim Formu
Gönder
ATÖLYE PAKETLERİ